سلام دوست خوب من...آره اين وبلاگ پدرامه كسي كه 10 ساله عشقش اونو تنها گذاشتو رفت پیش معبود.... كسي كه عشقش به وعده هايي كه به اون داده بود نتونست وفا کنه.... اما ...پدرام هنوز اميدواره..هنوزم دوسش داره ..آخه اون فقط روحشو از پدرام مخفي كرد اره اون جسمش رو نبرد ....الان بين عشق منو اون فاصله اي نيست حدود يكو نيم متر همين من رو زمین اون... .....پس عزيزم *جونم*نفسم*وعده ما جلوي پل صراط..... باشه.......يادت نره ها خشت اول - بین عشق منو تو فاصله ای نیست

خشت اول

گاهــــی خيال م‍‍ی كـــنم از من بُريـــده ای  ،

 

بهتـــــر زمن ، براي دلــــت بـرگـــــــزيده ای  ؛

 

از من عـــــبور می كـــــنی و دم نمــــيزنــی ،

 

تنها دلـم خوش اســت كـه شـايد نديده ای  ؛ 

 

يك روز می رســــد كــــه به آغوش گــيرمت  ،

 

هرگـــز بعيد نيســت ، خــدا را چه ديــده ای  ؟!

.

.

.

*زير پل های انتـــــظار در انتظار كســـــی وايسا كــــه ،

 

 حـــــداقل فــرق بين پــل زمينــی و پـــل هوائـــی رو بدونـــه !

 

 يه چيز ديگه :

 

 بذار تو تنهائيت همه جا بگيرن ؛ دوست و دشمن ، موافق و مخالف ، خشك و تر ، او و آنها ؛

 

 آخه تويه دو دســـتگی هاست كــــه چيـــز جديد ياد ميگــــــيري ؛

بايگاني

بين عشق منو تو فاصله اي نيست

چه قدر سخته تو تابستون با غريبي آشنا شي يا اينکه وقتي بهار شه يه جوري ازش جدا شي چه سخته بي بهونه ميوه کال رو چيدن به خدا کم غصه اي نيست چند روزي تو رو نديدن چه سخته اون کسي که ميگفت واسه چشات ميمره بره و ديگه سراغي از تو و چشات نگيره گفتي که منو دوست نداري گله اي نيست بين عشق منو تو فاصله اي نيست گفتم که کمي صبر کن و گوش به من ده گفتي که بايد بروم حوصله اي نيست گفتم که کمي فکر خودم باشم انوقت جز عشق تو در خاطر من شعله اي نيست رفتي تو خدا پشت و پناهت بگذار بسوزد دل من مسئله اي نيست

امکانات
لينکها در صفحه جديد

کليه حقوق محفوظ است