سلام دوست خوب من...آره اين وبلاگ پدرامه كسي كه 10 ساله عشقش اونو تنها گذاشتو رفت پیش معبود.... كسي كه عشقش به وعده هايي كه به اون داده بود نتونست وفا کنه.... اما ...پدرام هنوز اميدواره..هنوزم دوسش داره ..آخه اون فقط روحشو از پدرام مخفي كرد اره اون جسمش رو نبرد ....الان بين عشق منو اون فاصله اي نيست حدود يكو نيم متر همين من رو زمین اون... .....پس عزيزم *جونم*نفسم*وعده ما جلوي پل صراط..... باشه.......يادت نره ها دو کلام حرف خودمونی - بین عشق منو تو فاصله ای نیست

دو کلام حرف خودمونی

   خودت رو باور كن ؛

  داشتن يا نداشتن يه آديداسه آل استار 100 تومني يا داشتن لباسي كه تو آرشيو لباساي كسي نباشه ،

  خوشبختي و آرامش نمي ياره ؛

  حس مالكيت داشتن نسبت به افــــراد يا اشيا ء جز حسرت و حسادت چيزي تو دلت نميكاره ؛

  طوري زندگي كن كه رفتن ، موندن ، داشتن يا نداشتن كسي ، ويرونت نكنه ؛

  خواستن بي نهايت ها و بي نهايت خواستن ، بي نهايت شدن ميخواد ؛

  اگـــــه اين كاره اي ، بســــم الله ؛

  انقدر بزرگ شو كه كم يا زياد شدن چيزي روت اثر نذاره ؛

  خودت رو نه وابسته به كسي كن نه چيزي كه اينا يه روز هستن و يه روزم نيستن ؛

  در راه دراز تا بينهايت شدن همپايي پيدا كن كه برات تا نهايته بودن ، بمونه ؛

  اون همپا رو نه به جستن ، كه به بودن ميتوني پيدا كني !

 .

 .

  ببين دوست من

 * اگه پاي ورق دوستيت مـٌـهر صداقت نخورده باشه ، شك نكن كه مشروطي ؛

   براي موندن در ياد و خاطــر و دل ديگران تنها يه چيز لازمه ،

   

    حرف پايانی

  نه دروغ ، نه فريب ، نه ريـا ، نه پول ، نه هيبت ، نه هيكل ، نه زيبائي، نه كلاس ، فقــــط صداقت ؛

بايگاني

بين عشق منو تو فاصله اي نيست

چه قدر سخته تو تابستون با غريبي آشنا شي يا اينکه وقتي بهار شه يه جوري ازش جدا شي چه سخته بي بهونه ميوه کال رو چيدن به خدا کم غصه اي نيست چند روزي تو رو نديدن چه سخته اون کسي که ميگفت واسه چشات ميمره بره و ديگه سراغي از تو و چشات نگيره گفتي که منو دوست نداري گله اي نيست بين عشق منو تو فاصله اي نيست گفتم که کمي صبر کن و گوش به من ده گفتي که بايد بروم حوصله اي نيست گفتم که کمي فکر خودم باشم انوقت جز عشق تو در خاطر من شعله اي نيست رفتي تو خدا پشت و پناهت بگذار بسوزد دل من مسئله اي نيست

امکانات
لينکها در صفحه جديد

کليه حقوق محفوظ است