برگشت دوباره

 
 
 
 
 
 
ای خدا چه حکمتی واسم رقم زدی؟؟؟؟؟
من که تو این دنیا کسیو ندارم..... البته غیر یه خاله که اونم اینجا نیست......
چرا منو برگردوندی... چرا..... نیلوفرم منتظرمه خداجونم......
چرا منو برگردوندی.... اونم تو این ماه عزیز...........
چه حکمتی نهفتست....... خدا جونم......
 
/ 0 نظر / 40 بازدید