# ستاره

مـــــــــــــــــــــرگ احســــــــــــــــــــــــــاس

           دســـتامــــو دراز میکــــنم ، به ســـمته .....   به ســــمته چــــی؟! به ســــمته کــــــی ؟!   دســـتامو به طرف ســـتاره ای دراز میکـــــنم ... ادامه مطلب
/ 140 نظر / 3 بازدید